Ezen a helyen 1698-tól templom állt, ám fából készült, így gyakran leégett. A mai templom elődje, a Szeghalmy Bálint által tervezett, 1938-ban épült is e sorsra jutott, országos összefogással épült fel a mai templom.

Hogy itt fatemplom áll, az többek között egy neves miskolci kereskedőnek köszönhető: Bató István és neje a XVIII. század eleji fatemplom folyamatos felújítására hagyott jelentős pénzösszeget. 1882-ben készült végrendeletükben ez áll: “Ezen deszkatemplom tartassék fenn a legjobb karban időről-időre mindaddig, míg Miskolcz városában helvét-hitvallású protestáns egyházi tagok és Egyház leendenek… ha megégne is az, az alapjából deszkából és fából építtessék fel”. Így amikor teljesen elöregedett az épület, kompromisszumos döntés született: a templomot le kell bontani, de hasonlóan gerendákból szükséges megépíteni az újat.

Az 1937-ben elkezdett bontással sok muzeális emlék került napvilágra. Így az Úrasztal alatt évszázados fejfákat találtak, és múzeumba került az a felirat is, amely dokumentálja az 1724-es építési évszámot. A templom zsindelyét ereklyeként a miskolciak széthordták. Az új deszkatemplom építésére kiírt pályázatot Szeghalmy Bálint nyerte meg erdélyi (kárpáti) stílusú, gerendavázas, zsindelytetős, fiatornyos tervével. Az 1938-ban felszentelt templom a betonalapzatból elfelé szélesedő oldalfalai barnára pácolt, fényes, fekvő gerendákból épültek. A sarokrészeket faragott motívumok díszítették. A templom tetőzetét a felszenteléskor zöldre festett zsindely fedte, amelyből karcsú zöld torony emelkedett ki, s mellette még négy kisebb szellőzőtornyot helyeztek el az építők.

Az erdélyi jellegű templom 1997-ben vált tűzvész áldozatává. A Szeghalmy Bálint terveit tiszteletben tartó, de – Puskás Péter és Rudolf Mihály építészek tervei alapján – szükség szerint megújított templomot 1999-ben szentelték fel. A külső jegyeit megtartó, kevés zöld és piros festését is visszakapó épület belülről is lenyűgöző: a vörösfenyő tartógerendák alatt tulipán mintával faragott padok, karzatok és hársfából faragott jelképekkel gazdagított szószék, valamint színes ólomüvegablakok fogadják a betérőt. Két, a tűzben megsemmisült harangja helyett is a régiek nevét – Ödön, Sándor – és feliratát is őrző újak készültek Gombos Lajos harangöntő műhelyében.

A Deszkatemplomot temető övezi, ahová a templom építését lehetővé tevő mecénás, Bató István nevét őrző székely kapun át léphetünk be. Néhány éve már ebben a temetőben nyugszik az egykori tervező, a Németországban elhunyt Szeghalmy Bálint is.
A templom bejelentkezéssel látogatható.Cím: Miskolc, Tetemvár
Telefonszám: 46/506-613Forrás: http://miskolc.utisugo.hu